...a zas nazačátekGrafické a internetové studio PeopleArt Jednotný vizuální stylfotografie pro reklamu i grafikuJednotný vizuální styl umění Jednotný vizuální styleshopy na pronájem Jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální styl tvorba logotypu Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl venkovní reklama Jednotný vizuální styl grafika pro tiskoviny Jednotný vizuální styl
tvorba logotypu Jednotný vizuální styl grafika tiskovin Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl fotografie pro reklamu Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální stylJednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl

V jednotě je síla, o designu to platí dvojnásob. Čím víc jednotný, tim větší síla.

Hodte oko na ukázky, ale pozor, ať vás to nepovalí.
- grafický manuál logotypu
- manuál vizuálního
  stylu

- grafický manuál projektu

jednotný vizuální styl
Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl
Copyright © PeopleArt 2008, v případě nouze - 774 044 939 - méně akutní případy
na eMail: info@peopleart.eu - ale jinak nás najdete v hrnku na café :-)
Pípněte do grafického studia PEOPLEARTTVORBA JEDNOTNÉHO FIREMNÍHO VIZUÁLNÍHO STYLU


CORPORATE IDENTITY


Chcete z logotypu, firemních nebo reklamních tiskovin, grafiky venkovní reklamy, webdesignu a vašich reklamních předmětů vytvořit grafický manuál toho nejjednotnějšího vizuálního stylu?

Troška moudrých slov převzatých z úst „našeho pana ředitele Kafky“, na toto téma jistě nikomu neuškodí. Tak poslouchejte grafici i ne-grafici.


Corporate Identity je komplexní obraz subjektu

– výsledek koordinovaného chování. Dá se říci, že jakýkoliv projev existence subjektu je součástí budování jeho vlastní identity.

Ať se jedná o chování vlastních zaměstnanců, úroveň vnitrofiremní kultury, principy řízení, styl marketingové komunikace, kvalitu produktu či vizuální úroveň jakékoliv vizuální prezentace – počínaje značkou a barevností, přes firemní tiskoviny až po uniformy zaměstnanců a architektonické řešení budov. Corporate Identity lze rozdělit na čtyři subsystémy. Corporate Communications, Corporate Culture, Product a Corporate Design.
Vzhledem k tomu, že Corporate Design je relativně složitý systém vizuální prezentace, je třeba přesně definovat a kodifikovat principy, kterými je tvořen. A to je také hlavním úkolem grafického manuálu. Manuál je souhrn pravidel a proto je potřeba, aby splňoval určitá kritéria. Manuál značky a vizuálního stylu je nejrozšířenějším typem.

Značka jako vizuální prvek

– první aplikací, kterou je třeba vyjasnit, je užití značky v textu ve slovní podobě. Základním stavebním kamenem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Jejím základním úkolem je jednoznačná identifikace subjektu. Redesign značky.
I když se nám podaří vytvořit značku téměř dokonalou, dříve nebo později je třeba přistoupit k jejímu redesignu. Každá značka má svou základní podobu, zpravidla je to verze plno-barevná na bílém pozadí. Je-li značka ve své základní podobě vícebarevná, existuje v manuálu zpravidla ještě verze jednobarevná, která je určena pro ekonomicky méně náročnou výrobu konkrétních aplikací. Každá značka musí mít v manuálu i svou verzi černobílou, často pouze černou. Negativní podoba je zpravidla jen bílá.
Důležitým oddílem v manuálu je definice ochranné zóny značky, minimální velikost, aplikace na různých barevných plochách a zakázané varianty.

Typogafie

Důležitou součástí celé vizuální prezentace subjektu je jednotná typografie. Při výběru písma musíme zvážit některá hlediska: - unikátnost a rozeznatelnost. Základní písmo musíme v manuálu představit a ukázat je ve všech povolených řezech. Pro použití především v merkantilních tiskovinách se vybírá doplňkové písmo. Písmo se používá při sazbě textů v hlavičkových papírech, faxech, interních dokumentech apod.


Vizuální styl

Vizuální styl se dá definovat jako souhrn specifických znaků ve vizuální prezentaci určitého subjektu. Jinak formulovaná definice by řekla, že vizuální styl je způsob kombinace značky, barevnosti, typografie a dalších grafických prvků v jakékoliv formě vizuální prezentace. Předem vhodně vybrané fotografie mohou být, v podobě firemní fotobanky, součástí přílohy grafického manuálu na CD-ROMu nebo na internetu.
Většina produktů je distribuována v obalu, jehož komunikační a prodejní schopnost již byla odhalena. A tak i obal může být nástrojem budování identity. Pokud chceme kodifikovat vizuální styl v manuálu, postupujeme od obecného popisu k drobnějším detailům.
Na úvodní straně kapitoly můžeme ukázat celou řadu aplikací, např. hlavičkové papíry, vizitky, vlajky, orientační systém apod. Na dalších stranách již budeme kodifikovat jednotlivé prvky vizuálního stylu a popisovat principy jejich kombinace a aplikace.

Merkantilní tiskoviny

V kapitole merkantilní tiskoviny definujeme principy často nejdůležitějšího komunikačního kanálu s veřejností. Např. barevný hlavičkový papír může být předtištěn ofsetovou technologií a samotný text se dotiskne na stolní tiskárně. V jiných případech může být celý dopis v černobílé podobě tištěn z elektronické šablony na stolní tiskárně. Na úvodní straně kapitoly je velice důležité vysvětlit princip vyplňování dokumentů. Na osobní hlavičkový papír bývá zpravidla kladen vyšší nárok na polygrafické zpracování. Také dokumenty jako faxová zpráva, memo, zápis z jednání, faktura, objednávka apod. podléhají principům vizuálního stylu.
Přestože e-mail není tištěnou aplikací, bývá součástí této kapitoly jako nástroj administrativní komunikace. Jedním z prvních projevů viuálního stylu, který se lidem dostane doslova do rukou, jsou vizitky. Pro vrcholové vedení některých velkých společností se zpracovávají také speciální vizitky, podobně jako osobní hlavičkový papír.
Existuje celá řada grafických a polygrafických řešení vizitek. Důležité je, aby vizitka splnila svůj hlavní úkol. Komplimentka je tiskovina spíše reprezentativního charakteru. Používá se jako příloha k zásilkám, píše se na ni krátký vzkaz, jako např. poděkování a podpis.
Dopisní obálky pro běžnou komunikaci se používají nejčastěji ve formátech: DL s okénkem nebo bez okénka, C6, C5, a C4. Při návrhu designu obálek je třeba vzít v potaz poštovní předpisy, týkající se především definování míst k možnému potisku. Další aplikací běžné administrativní komunikace jsou razítka. Každá společnost může mít různé typy a různé formáty razítek (běžné obdélníkové nebo slavnostní kulaté).


Tištěné materiály

Do kapitoly Tištěné materiály zařazujeme aplikace komunikačního a pomocného charakteru, k jejichž výrobě se užívá tiskové technologie a které nebyly v dosud zmíněných kapitolách. Seznam materiálů ke zpracování je výsledkem interního auditu materiálů.
Běžnou součástí této kapitoly bývá poznámkový blok. Aplikace vizuálního stylu se často ukazuje na formátu A4 a A5. U bloků je vhodné pracovat s brandigem střídmě. Pro distribuci tištěných materiálů formátu A4 se používají prezentační desky (složky, desky s chlopní či klopou).


Chcete vědět, co všechno vám v jednotném firemním vizuálním stylu vytvoříme?

copak grafické studio PeopleArt umí


copak grafické studio PeopleArt umí

ŠIKOVNÁ MAPA GRAFICKÉ ČÁSTI WEBU GRAFICKÉHO STUDIA PEOPLEART


GRAFICKÉ PRÁCE - o tvorbě grafického studia

GRAFICKÉ STUDIO JAKO STUDIO REKLAMNÍ GRAFIKY - informace o grafickém studiu
JEDNOTNÝ FIREMNÍ VIZUÁLNÍ STYL - grafické práce v oblasti vizuálního stylu


REALIZACE GRAFIKY TISKOVINY - z tvorby grafického studia

CORPORATE IDENTITY - ukázky tvorby firemního vizuálního stylu
GRAFIKA PRO FIREMNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - něco z tvorby mekantilních tiskovin
GRAFIKA PRO VENKOVNÍ REKLAMU -  reference z grafiky venkovní reklamy
TVORBA LOGOTYPŮ NEBO-LI LOGA - ukázky grafických návhů logotypů
GRAFIKA REKLAMNÍCH TISKOVIN - ukázky grafických prací v reklamní grafice


FOTO GRAFICKÉ PRÁCE - o tvorbě foto grafického studia

FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR - foto grafické práce od grafického studia PEOPLEART


copak grafické studio PeopleArt umí

PÍSEK :: STRAKONICE :: TÁBOR :: PRACHATICE :: ČESKÝ KRUMLOV :: PRAHA :: JIHLAVA :: PŘÍBRAM :: BRNO :: VODŇANY :: ČESKÉ BUDĚJOVICE :: JIŽNÍ ČECHY
copak grafické studio PeopleArt umí

REKLAMA
Chcete skvělé stránky? U nás Vám zabere tvorba webových stránek 5 minut.